یادگاری نوشتن روی کاکتوس + عکس

یادگاری نوشتن روی کاکتوس در باغ گیاه‌شناسی شهر آستین در تگزاس