ابتلای ۱۳ عضو یک خانواده به کرونا در این شهر

رئیس ستاد کرونای شهرستان تربت جام از ابتلای ۱۳ عضو یک خانواده به ویروس کرونا خبر داد.