انتقال اصناف به شهرک شهاب قم همچنان بلاتکلیف است- اخبار استانهااخبار Tasnim