بعیدی نژاد دولت‌ها و‌ سازمان‌های بین‌المللی ترور شهید فخری زاده را محکوم کنند- دیپلماسی ایران بین الملل

سفیر ایران در انگلیس با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی ایران قطعا از خون این شهید نخواهد گذشت و انتقام آنرا خواهد گرفت»، از دولت‌ها و‌ سازمان‌های بین‌المللی خواست: «این ترور ناجوانمردانه را بروشنی و صراحت محکوم نمایند.»