چوگان جام ارتش، گرامیداشت حافظ| فینالیست‌ها مشخص شدند- ورزشی