تلاش کادر پزشکی العربی برای رساندن ترابی به نیمه نهایی کاپ قطر- فوتبال ایران ورزشی

تیم العربی دوحه امیدوار به استفاده از بازیکن ایرانی‌اش در دیدار حساس مرحله نیمه‌نهایی کاپ امیر قطر است.