هلال احمر زنجان، استان نمونه در اجرای مانور زلزله مدارس شد- اخبار استانهااخبار Tasnim