کوری اختیاری وزیر خارجه انگلیس در برابر منشا واقعی مشکلات منطقه- دیپلماسی ایران بین الملل

وزیر خارجه انگلیس ضمن اینکه از علنی شدن روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی منشا واقعی مشکلات منطقه استقبال کرد مدعی شد، مشکلات خاورمیانه به دلیل سیاست‌های ایران است.