اشتغال عشایری و روستایی 25 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است- اخبار استانهااخبار Tasnim