سرکوبگری در عربستان| اعتصاب غذای «لجین هذلول» در زندان حائر- آسیای غربی بین الملل

فعال زن سعودی پس از ادامه شکنجه‌ها و ممانعت مقامات از تماس وی با خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زد.