تصویر «جمشید شارمهد» سرکرده گروهک تندر پس از بازداشت منتشر شد- سیاست ایرا سیاسی

نخستین تصویر از «جمشید شارمهد» سرکرده گروهک تروریستی «تندر» پس از دستگیری بدست وزارت اطلاعات منتشر شد.