شمار جانباختگان آمریکایی بر اثر کرونا تا شهریور به 180هزار نفر می‌رسد- آمریکا بین الملل

براساس پیش‌بینی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، شمار مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا تا پایان ماه آگوست (اوایل شهریور) به 180هزار نفر خواهد رسید.