آخرین بار چه کسی مارادونا را دید؟ / دادستانی آرژانتین منتظر تحقیقات سم‌‌شناسی- فوتبال جهان ورزشی

دادستانی آرژانتین منتظر تحقیقات سم‌شناسی پیکر دیه‌گوی مارادونای فقید است.