نماینده شهرکرد در مجلس انحصار سیستم خودروسازی در کشور ظلمی آشکار در حق مردم است- چهارمحال و بختیاری استانها

گروه استان‌ها - نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه سیستم خودروسازی با وجود شبکه‌های انحصاری که برای خود رقم زده است اجازه پیشرفت و ارتقا نمی‌دهد و این ظلمی آشکار در حق مردم‌ است.