جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر برگزار شد- موسیقی و تجسمی فرهنگی

جلسه شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر روز گذشته در دفتر موسیقی برگزار شد.