اشتغال‌زایی 20 هزار نفره در همدان به تأمین برق وابسته است- استانها