یمن|حملات جنگنده‌های سعودی به استان‌های مختلف- آسیای غربی بین الملل

منابع یمنی از حملات جنگنده‌های دشمن متجاوز سعودی به استان‌های مختلف خبر دادند.