رئیس میراث فرهنگی نطنز بیش از 100 اثر ناملموس در معرض فراموشی قرار دارد- کاشان استانها

گروه استان‌ها- رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز گفت: بیش از 100 اثر ناملموس و ارزشمند دیگر وجود دارد که در معرض فراموشی و یا از یاد رفتن قرار دارد که باید در اسرع وقت مستندنگاری شود.