زنجان| بدون آموزش و پرورش پویا و پاسخ گو نمی‌توان موفق بود- زنجان استانها

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه شوراهای آموزش و پرورش فرصت ارزشمندی برای توسعه هستند،گفت: این شوراها در واقع بستر و نهاد اثرگذار است که با همکاری‌های بین بخشی و مردم امکان رشد، پویایی، تعلیم و تربیت را در جامعه بیش از گذشته فراهم می‌کند.