تقویم جدید آموزشی دانشگاه آزاد اعلام شد- سیاسی

تقویم جدید آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد ابلاغ شد.