رونق تولید و اشتغال همکاری همه دستگاه‌ها را می‌طلبد- استانها