رضایتنامه غلامی برای تیم کشتی استقلال صادر شد- کشتی و وزنه برداری ورزشی

هیئت کشتی مازندران سرانجام رضایتنامه سینا غلامی را برای تیم استقلال صادر کرد.