دمای هوای اردبیل تا 15 درجه کاهش می‌یابد؛ کولاک و یخبندان در راه است- استانها