رسانه‌های اسرائیلی نباید دچار توهم شویم، برنامه هسته‌ای ایران متکی به فرد نیست- آسیای غربی بین الملل

رسانه‌های اسرائیلی با تأکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران، با ترور یک نفر هرقدر هم که برجسته باشد، متوقف نخواهد شد، افزودند ترور فخری‌زاده را باید در چارچوب تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای اعمال فشار حداکثری بر ایران دید.