نماینده مردم آبادان مسئولان ارشد خوزستان در برابر تصمیمات ملی کرونا ایستادگی نکنند- خوزستان استانها

گروه استان‌ها-نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به تعطیل نشدن مناطق قرمز وبخش‌های غیرضروری در خوزستان گفت: براساس اعلام معاون رئیس جمهور باید مناطق قرمز کرونا تعطیل اعلام شود و مقاومت مسئولان درمقابل این تصمیمات جان مردم را به خطر می اندازد.