صنایع کوچک در گلستان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند- گلستان استانها

گروه استان‌ها – معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در صنایع کوچک استان گلستان مناسب نیست.