کتاب «سازوکار بازار» منتشر شد- اقتصاد ایران اقتصادی

کتاب سازوکار بازار به قلم سید امیر سیاح منتشر شد؛ نویسنده این کتاب تلاش کرده است با روایتی روان، سوابق و تجربیات مبارزه با گران فروشی در ایران و البته ماجرای دلار 4200 تومانی و آثار آن و راهکار علمی مهار رشد قیمت ها را بررسی کند.