معاون وزیر جهاد کشاورزی باغداران در سال جاری 5 هزار میلیارد تومان خسارت دیده‌اند- قزوین استانها

گروه استان‌ها- معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: باغداران و باغبانان کشور به دلیل مختلف از جمله سرمازدگی، گرمازدگی و خشک‌سالی از ابتدای سال 1399 تاکنون بیش از 5 هزار میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.