نماینده اراک به کرونا مبتلا شد- مجلس و دولت ایران سیاسی

نماینده مردم اراک و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به ویروس کرونا مبتلا شد.