صادرات شیرخشک نوزاد به کویت و افغانستان- سازمان‌ها و شرکت‌ها بازار

100 هزار دلار، ️محموله صادراتی شیر خشک نوزاد پگاه، به کشورهای کویت و افغانستان، ارسال شد.