هند قصد دارد قانونی برای ممنوعیت تجارت ارز مجازی وضع کند- اقتصاد جهان اقتصادی

ممنوعیت جدید استفاده از ارزهای مجازی در هند بر تجارت 1.7 میلیون هندی با سرمایه های دیجیتال و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که پلتفرم های تجارت با این ارز مجازی را به راه انداخته‌اند، تاثیر میگذارد.