افشاگری رویترز از پیشنهادهای خلیلزاد برای تکمیل روند آزادی زندانیان طالبان- آسیا-اقیان بین الملل

در حالی که رئیس جمهور افغانستان بر تصمیم‌گیری لویه جرگه درباره آزادی 400 نفر از زندانیان طالبان تاکید دارد، رویترز پیشنهادهای نماینده ویژه آمریکا برای آزادی این زندانیان را منتشر کرده است.