"حسین سازور" و روایت "عاشورای 88" در "دستخط" این هفته- فرهنگی