ملا خیرخواه طالبان متحد است/چیزی به عنوان شبکه حقانی وجود ندارد- آسیا-اقیانوسیه بین الملل

عضو تیم مذاکره کننده طالبان با دولت افغانستان گفت که طالبان گروهی متحد است و چیزی به عنوان شبکه حقانی وجود ندارد.