قیمت جهانی نفت امروز 99/08/06- اقتصاد جهان اقتصادی

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال که دیروز بیش از 3 درصد افت کرده بود، امروز با 25 سنت معادل 0.62 درصد افزایش به 40 دلار و 71 سنت رسید.