بخش عمده آلودگی هوای کاشان به خاطر خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده است- کاشان استانها

گروه استان‌ها- رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان ضمن اشاره به تجربه کردن روزهای آلوده زیاد در منطقه کاشان گفت: بخش عمده آلودگی هوای کاشان به خاطر خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده است.