حمایت 151 میلیاردریالی از کسب و کارهای نوپا آسیب دیده از کرونا- کار آفرینی و اشتغال اقتصادی

مطابق گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور 72 درصد کسب و کارهای نوپا دچار خسارت شده اند، به همین منظور 151میلیارد ریال وام کم‌بهره می‌گیرند.