یمن| کاهش تعداد نظامیان سودانی مزدور در یمن- بین الملل