زمان دیدار نمایندگان ایران با مسئولان AFC مشخص شد- ورزشی