زیدان بیل و خامس آماده بازی هستند/ جام حذفی هم برای ما مهم است- ورزشی