تیراندازی نظامیان سودانی به معترضان در مقابل مقر فرماندهی ارتش- بین الملل