اعلام آمادگی وزیر بهداشت برای کمک به دولت و ملت لبنان- پزشکی اجتماعی

وزیر بهداشت در پیامی ضمن تسلیت جان باختن کثیری از مردم بیروت در حادثه انفجار این شهر، آمادگی ایران برای هرگونه کمک و یاری به دولت و ملت لبنان را اعلام کرد.