کلانتری ویدئوی تقطیع‌شده از مصاحبه 3 سال پیش منظور کلامم را منتقل نکرده است/ عذرخواهی می‌کنم- محیط زیست اجتماعی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توضیحاتی درباره اظهاراتش راجع‌به امام خمینی(ره) ارائه کرده است.