حاشیه دیدار جوانان ایراننپال| درگیری فیزیکی تماشاگران با همیار هواداران و دستگیری یک نفر- ورزشی