رضایی اینکه دوستان متوجه نحوه اعزام به پارالمپیک نشده‌اند، به ما مربوط نمی‌شود/ ورزش ایران نیاز به سیاست‌گذاری دارد- ورزشی