رضایی اینکه دوستان متوجه نحوه اعزام به پارالمپیک نشده‌اند، به ما مربوط نمی‌شود/ ورزش ایران نیاز به سیاست‌گذاری دارد- رشته های و ورزشی

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک گفت: اینکه برخی دوستان پس از یک سال متوجه آیین‌نامه و سیاست‌گذاری اعزام به پارالمپیک نشده‌اند، به ما مربوط نمی‌شود.