همگروهی ساحلی‌بازان ایران با روسیه، مکزیک و مصر در جام بین‌ قاره‌ای- اخبار ورزشیاخبار Tasnim