رونمایی از 30 مخزن آب شُرب اضطراری تهران- تهران اجتماعی

رئیس دبیرخانه ستاد ویژه مدیریت بحران تهران از رونمایی 30 مخزن آب شُرب اضطراری تعبیه شده در مراکز تخلیه امن اضطراری شهر تهران خبر داد.