افت شدید محبوبیت ترامپ در بین آمریکایی‌ها- بین الملل