7 زندانی ایرانی در ارمنستان به کشور بازگشتند- ترکیه و اوراسیا بین الملل

هفت تن از ایرانیان زندانی در ارمنستان با تلاش‌ها و پیگیری‌های سفارت کشورمان آزاد شدند و به ایران بازگشتند.