ظریف گفتگوهای سازنده‌ای با ماکرون داشتیم- اخبار بین المللاخبار Tasnim